fbpx
Dofinansowanie msurgiel 27 kwietnia 2023
KARTEKO
Dofinansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

LDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy IR-XI-MŚP/V/711/2022 z dnia 18.10.2022 r. podpisanej z Operatorem Systemu Popytowego: Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego realizuje Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest uzyskanie usługi doradczej pn. „Opracowanie strategii marketingowej”, która będzie stanowiła wsparcie w rozwoju działalności gospodarczej naszego przedsiębiorstwa.

Efektem realizacji usługi doradczej jest uzyskanie planu działań marketingowych, który po wdrożeniu przyczyni się do dotarcia z ofertą do nowych odbiorców, klientów, zwiększenia sprzedaży, rozwoju firmy.

Dofinansowanie projektu z UE: 18 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

LDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy IR-XI-MŚP/V/710/2022 z dnia 18.10.2022 r. podpisanej z Operatorem Systemu Popytowego: Województwem Świętokrzyskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego realizuje Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usługi doradczej,
tj. wykonanie na zlecenie przedsiębiorcy usługi doradczej specjalistycznej pn. „Doradztwo w zakresie wdrożenia strategii CSR w przedsiębiorstwie LDK Sp. z o.o.”.

Efektem realizacji usługi doradczej specjalistycznej będzie wprowadzenie w firmie działań CSR, które przełożą się na rozwój przedsiębiorstwa, wzrost jego konkurencyjności, wdrożenie innowacji procesowej
w obszarze polityki wewnętrznej firmy jak i relacji z interesariuszami.

Dofinansowanie projektu z UE: 48 875,00 PLN

Dysponujesz zużytymi kartonami?
Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz kartonów dla swojego biznesu?
Zobacz nasz sklep!
Dysponujesz zużytymi kartonami lub potrzebujesz kartonów dla swojego biznesu?
Skontaktuj się z nami!