fbpx
O nas msurgiel 14 kwietnia 2022
Karteko
Poznaj nas!

Od 2016 roku Karteko (karteko.pl) z sukcesem wpisuje się w rynek cyrkularny, koncentrując swoje działania na skupowaniu odpadów tekturowych. Jesteśmy kluczowym ogniwem w łańcuchu dostaw, pełniąc funkcję mediatora między podmiotami gospodarczymi, które wygenerowały odpady kartonowe, a tymi, które poszukują odzyskanego surowca do ponownego wykorzystania. Posiadanie przez nas stosownych uprawnień umożliwia prowadzenie działalności zgodnie z najwyższymi standardami ekologicznymi i prawnymi, co gwarantuje, że zarówno proces skupu, jak i sprzedaży używanych kartonów odbywa się w pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami.

Promujemy i wspieramy ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), która jest odpowiedzią na rosnące wyzwania ekologiczne naszych czasów. W modelu GOZ materiały po zużyciu nie stają się odpadami, lecz zasobami do ponownego wykorzystania. Nasze działania wpisują się w ten trend, ponieważ zapewniamy, że odpady tekturowe są nieustannie wprowadzane z powrotem do cyklu produkcji, co pozwala na oszczędność energii i materiałów oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

Dodatkowo Karteko jest honorowym członkiem Ellen MacArthur Foundation, która zrzesza organizacje oraz przedsiębiorstwa, a jej misją jest stworzenie trwałego, pozytywnego wpływu na środowisko poprzez promowanie i wdrażanie praktyk GOZ, co ma być odpowiedzią na globalne wyzwania związane z zasobami naturalnymi.

Szukasz zaufanego partnera biznesowego?
Od wielu lat rozwijamy się w obszarze ekologicznej gospodarki odpadami kartonowymi.

Karteko dzięki swojej aktywności na rynku odpadów tekturowych odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu proekologicznej świadomości biznesowej. Współpracując z różnorodnymi firmami, pokazujemy, że zrównoważone zarządzanie odpadami jest możliwe i korzystne zarówno z perspektywy ekonomicznej, jak i środowiskowej. Nasze zaangażowanie w ekologiczne przetwarzanie kartonów to krok ku lepszej przyszłości dla naszej planety, w której zasady zrównoważonego rozwoju są na pierwszym miejscu.

Karteko w liczbach
Podsumowanie dotychczasowych działań
0
Przejechana odległość

Tyle kilometrów pokonują nasze samochody każdego miesiąca!

0
Odzyskana makulatura

Tyle ton kartonu odzyskaliśmy od początku naszej działaności!

0 +
Firmy i instytucje

Baza podmiotów, od których odbieramy zużyty karton.

0
Rok założenia

Od tego czasu wspieramy środowisko!

Dysponujesz zużytymi kartonami?
Skontaktuj się z nami!
Potrzebujesz kartonów dla swojego biznesu?
Zobacz nasz sklep!
Dysponujesz zużytymi kartonami lub potrzebujesz kartonów dla swojego biznesu?
Skontaktuj się z nami!